Пішла з життя чудова людина та вчений Єфремов Ернест Іванович

   Ернест Іванович був найбільшим фахівцем у галузі гірничої справи з питань механіки руйнування порід із використанням енергії вибуху. Член-кореспондент Національної академії наук України (1985), доктор технічних наук (1973), професор (1976), заслужений діяч науки та техніки України (1993), лауреат державної премії України у галузі науки та техніки (1983, 1997.)

   Народився 14 листопада 1934 року в Донецьку. Після закінчення середньої школи зі срібною медаллю вступив до Дніпропетровського гірничого інституту, який закінчив у 1957 р. Працював у гірничій промисловості (1957-1959). З 1959 р. до 1962 р. виконував дослідження у галузі вибухової справи на кафедрі відкритих гірничих робіт Дніпропетровського гірничого інституту. Інститут геотехнічної механіки ім. М. С. Полякова НАН України (з 1962 р.) пройшов шлях від старшого інженера до заступника директора інституту з наукової роботи (1974-1992) та завідувача відділу механіки вибуху гірських порід (з 1974 р.)

   Основна наукова та практична діяльність Єфремова Є.І. спрямовано вирішення фундаментальних питань механіки руйнування порід з використанням енергії вибуху. Окремі фундаментальні результати, пов'язані з вивченням основних параметрів вибухового імпульсу, механізму руйнування тріщинуватих блокових середовищ, ролі хвиль напруг і газоподібних продуктів вибуху в їх руйнуванні, створенню екологічно надійних ресурсозберігаючих технологій, а також з дослідженнями впливу електромагнітного поля на роботу вибуху, не мають аналогів у світовій науці та практиці та активно використовуються при розробці нових технологій вибухової руйнації та видобутку корисних копалин.

   Єфремов Е.І. – Вчений, який створив наукову школу в галузі механіки вибухової руйнації гірських порід, широко відомий у нашій країні та за її межами. Їм підготовлено безліч докторів та кандидатів наук. Він є автором десятків монографій, підручників, довідників, сотень винаходів та патентів та наукових статей. Він неодноразово виступав із доповідями на міжнародних конференціях та симпозіумах в Австрії, Німеччині, Італії, Болгарії, Югославії, Чехословаччині, Польщі, Угорщині, Росії та інших країнах.

Світла пам'ять про Ернеста Івановича залишиться в серцях вчених та спеціалістів-гірників!